Innbytteregler

Har du spill som bare støver ned? Ønsker du slippe jobben med å selge, eller har du ikke hjerte til å kaste? Hvorfor ikke la noen andre få glede av de? Vi tar imot spill, konsoller og tilbehør. Få PIXL poeng for det du leverer inn, som igjen gir deg rabatt på nye og brukte produkter. Vi tar imot det meste, med visse forbehold beskrevet i reglene lenger nede på siden. Dette er en ordning som er ment å være bærekraftig på mange måter. For miljøet, for Pixelmart og for våre kunder.

Les videre for fremgangsmetode og regler.

Hvordan går man frem?

Besøk innbyttesiden vår og fyll ut feltene. Du vil fra 1-3 virkedager få en epost med en godkjennelse for å sende inn til oss, samt et sendingsnummer du skal merke pakken med. Send så til vår adresse. Da er din del av oppgaven utført. Så fort Pixelmart får gått igjennom sendingen vil du få dine PIXL poeng! Dette kan med forbehold ta noen virkedager etter mottak, avhengig av ressurser til rådighet.

Hva får man for det man bytter inn?

Vi har gjort det veldig enkelt.

Spill pr.stk: 1000 PIXL
Konsoll:       7500 PIXL
Tilbehør:     1000 PIXL
Bonus :  <xxxxx> PIXL

For å kunne gjøre tjenesten mulig har alle spill fast innbyttepris. Derfor vil det ved særlig flotte innbytter utbetales PIXL bonuser av Pixelmart. Potensiell utsalgsverdi og tilstand vil bli tatt i betraktning. Det er allikevel viktig å forstå at dette ikke kan forventes, men noe som eventuelt skjer etter Pixelmart sin egen vurdering. Vi har som hensikt å gjøre deg fornøyd, slik at dette er en ordning du ønsker å fortsette å benytte i fremtiden!

 

Regler

 1. Typer spill som man ikke får PIXL poeng for er: brukte PC og Mac spill, spill på floppydisketter og kassettbånd til Commodore 64 og lignende. Vi tar derimot i mot Nintendo og Sega kassetter, samt andre kassetter (carts/cartridges) til andre systemer, bare ikke kassettbånd. 
 2. Vi forbeholder oss retten til å nekte innbytte av duplikater, men stort sett tar vi de imot.
 3. Alt som byttes inn skal i utgangspunktet fungere. Men; defekte spill, konsoller og tilbehør kan være av interesse. Vi oppfordrer til at du forhører deg med oss gjennom innbytteskjemaet uansett. Om man sender inn noe som er defekt er det viktig at det opplyses om på forhånd.
 4. Vi forbeholder oss retten til å ikke innvilge godkjenning av enhvert innbytte under godkjenningsprosessen, uansett grunn. Derimot; får man godkjenning og sendingsnummer har man aksept og begge parter har inngått en avtale om innbytte (dvs. en donasjon mot poeng).
 5. PIXL poeng man sparer opp kan kun benyttes til handel av produkter og tjenester på www.pixelmart.no. De representerer kun en verdi på en rabatt. 
 6. PIXL kan ikke under noen omstendighet veksles til valuta og utbetales brukeren. Poengene har ingen reell verdi utover det tiltenkte foremålet; som verdien på en rabatt.
 7. Når du har sendt dine produkter til innbytte hos Pixelmart er de å anse som donert mot poeng og Pixelmart sin eiendom.
 8. Ulovlige kopier (piratkopier) av spill tas ikke i mot.
 9. Fraktkostnader for innsending av innbytte er innbytter selv sin kostnad. 
 10. Uregelmessigheter fra beskrivelse (som for eksempel defekte produkter ikke gjort oppmerksom på, piratkopier m.m.) vil kunne gi avkortning på poengutbetaling. Ved svært grove tilfeller av avvik vil innbyttet bli nektet. I slike tilfeller sendes det som ble sendt til innbytte kun tilbake på innbytters regning.
 11. Forsøk på manipulasjon av PIXL poeng (datainnbrudd, bevisst bruk av feil på siden, manipulering av data o.l.) vil kunne føre til utestengelse og mulig politianmeldelse.

Du må være enig i alle punkter for å benytte deg av vår innbytteordning. Les mer om PIXL poeng.