Reklamasjon

Produktspesifikasjoner skal stemme på produktsiden, men det kan forekomme forandringer fra produsent og andre form for feil. Du har selvsagt full returrett om dette skulle forekomme, eventuelt om produktet i seg selv har en feil. Dette er såfremt produktet ikke er skadet av feil bruk. Ved reklamasjoner følger vi kjøpsloven.

Viktig: Fyll ut reklamasjonsskjema og ta alltid kontakt på forhånd for å få referansenummer før du leverer inn det du reklamerer på. Fortell om problemet i tilfelle det dreier seg om feil bruk, eventuelt om det kan løses på andre måter.

Retur skal ikke sendes i oppkrav. Retur som blir sendt i oppkrav vil ikke bli hentet ut. Sendingen vil gå i retur og måtte sendes på nytt, hvorpå kunden selv må bære kostnadene. 

Vi fraskriver oss alt ansvar for følgeskader. Om en defekt vare fra Pixelmart fører til skade på andre produkter, gjenstander, personskader eller eiendom, vil vi kun erstatte det defekte produktet.

Angrerett 

Angrer du på et kjøp forholder vi oss etter angrerettloven. Både kjøper og selger har forpliktelser innenfor angrerettlovens bestemmelser.

Vi skal ha beskjed om heving av kjøpet innen 14 dager etter du har mottatt ordren, såkalt aktiv handling*. Mer om dette senere.

Hvert privatkjøp gjort hos oss medfølger informasjon om angrerett og et angrerettskjema.

For full tilbakebetaling så må varen leveres tilbake ubrukt, samt alt innhold i varens orginale embalasje. Ved mangler eller skader vil det bli trukket et beløp i forhold til verditapet skaden eller manglene utgjør. Kjøper er selv ansvarlig for returfrakt og selve transporten.

Retur skal ikke sendes i oppkrav. Retur som blir sendt i oppkrav vil ikke bli hentet ut. Sendingen vil gå i retur og måtte sendes på nytt, hvorpå kunden må bære kostnadene.

Noen viktige utdrag fra angrerettloven:

  • Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv(jf. Angrerettloven § 8, punkt i)

 

  • Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt.(jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake. (jf. Ang Angreretten § 25)

 

  • Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon.(jf. Ang Angreretten § 25).

 

  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet..(jf Angrerettloven § 1).

 

Aktiv handling

Det forplikter en aktiv handling* fra deg på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med en aktiv handling kan vi behandle saken på en rask og effektiv måte for begge parter, iht. angrerettloven (* ref. 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven § 11).

Passiv handling

Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Vi vil sende egen faktura med fraktkostnaden for å sende deg varen på nytt, samt uavhentet gebyr pålydende kr. 80 for å dekke våre håndteringskostnader. Fakturaen må forskuddsbetales før varen sendes igjen.

Hvordan angrer jeg før ordren er sendt?

Ta kontakt på e-post og be om at hele eller deler av ordren slettes. Dersom du får bekreftelse på dette har du angret. 

Hvordan angrer jeg etter ordren er hentet?

Benytt angrerettskjema som kom sammen med varen(e) og returner til oppgitt adresse. Dersom du ikke har skjema kan du laste det ned her.